Om oss

Snabbfakta

Stoft Fastighetsteknik startade i slutet av 2008 och är ett tekniskt förvaltningsbolag med många års erfarenhet av fastighetsförvaltning. Stoft drivs av Pontus Marin som har studerat på KTH i Stockholm och har jobbat med fastighetsförvaltning sedan 2001.

Vårt kontor finns på Sandhamnsgatan 57B som ligger på Gärdet i Stockholm och även om många av våra kunder finns i kvarteren runt oss, utför vi gärna uppdrag i hela Stockholmsområdet.

Underhållsplan

Vad är en underhållsplan?

En underhållsplan är en lista på åtgärder som behöver tas under uppsikt vissa tidsperiod för att bibehålla fastighetens tekniska status. Åtgärderna ska vara prissatta, med tidsangivelse och åtgärdsintervall. Underhållsplanen kan också innehålla förbättrande åtgärder. Underhållsplanen är fastighetsägarens viktigaste dokument för att enkelt ha kontroll över det underhåll som ska utföras i fastigheten.

Stoft har genom åren tagit fram över 100 underhållsplaner för olika fastigheter och vi har en omfattande kunskap om en fastigheters installationer och byggnadsdelar, som till exempel ventilationsanläggningar, värmecentraler, avloppssystem, fönster, tak och fasader. Kontakta oss gärna om ni är intresserade av en underhållsplan för er fastighet.

Kontakta Thomas Nordenborg om ni önskar offert på underhållsplan eller uppdatering: thomas(@)stoft.se, 076-778 29 20.

Fastighetsförvaltning

Så fungerar det

Vårt uppdrag som förvaltare utför vi normalt inom ramen för ett avtal, eftersom många arbetsuppgifter utförs med olika intervall under året. Ett långsiktigt åtagande i fastigheten ger också bäst förutsättningar för ett väl utfört arbete. Anledningen till varför man anlitar en extern förvaltare kan variera, en del fastigheter är tekniskt komplicerade och kräver att man regelbundet följer upp tekniska installationer och ser över serviceavtal för att lösa olika typer av arbetsuppgifter.

Fastigheten kan också ha många lägenheter eller lokalhyresgäster som kräver regelbundna kontakter i olika typer av frågor. Eller så har styrelsen inte tid eller kunskap att utföra alla de uppgifter som ska lösas. När vi tar fram ett förslag på förvaltning utgår vi från era önskemål och föreslår en omfattning som vi tycker är passande för just er fastighet. Normalt så består förvaltningsuppdraget av ett antal mindre delar som t.ex. ärendehantering, energiuppföljning, statuskontroll, uppdatering av underhållsplan, upphandling av underentreprenörer, rapportering till myndigheter, rådgivning kring tekniska frågor och säkerställande av lag- och myndighetskrav. Välkommen att kontakta oss för ett förslag på förvaltning!

Projektledning

Bekymmerfritt underhållsarbete

Det är oundvikligt att man måste genomföra renovering, ombyggnationer eller reparationer i sin fastighet. Ofta är projekten dyra och komplicerade samt medför många frågeställningar och lika många åsikter som det finns inblandade. Vi har genom åren hållit i många olika typer av byggprojekt och tagit fram rutiner och arbetsmetoder som passar för bostadsrättsföreningen.

Ett vanligt projektflöde kan bestå av förstudie, projektering, upphandling, projektledning och slutbesiktning. I projekteringen anlitar vi antingen en extern projektör eller, för de vanligare förekommande projektet, kan vi själva ta fram den tekniska beskrivningen eller ramhandlingen som krävs.

Kontakta oss

Adress

Stoft fastighetsteknik AB
Sandhamnsgatan 57B
115 28 Stockholm

Personal

Pontus Marin (Vd): 076-778 29 30, pontus(@)stoft.se
Pernilla Dynér-Marin (Ekonomi): 076-778 29 40, pernilla(@)stoft.se
David Ehnborg (Projektledare/förvaltare): 076-778 29 97, david(@)stoft.se
Thomas Nordenborg (Projektledare/underhållsplaner): 076-778 29 20, thomas(@)stoft.se
Lucas Jansson (Förvaltare): 076-778 20 04, lucas(@)stoft.se
Julia Hutchinson-Kay (Förvaltare): 076-778 29 70, julia(@)stoft.se